Política de privacitat

Per a visitar la nostra web, en general no cal que ens faciliti les seves dades personals. No obstant això, en certes circumstàncies sí que és necessari perquè puguem relacionar-nos amb vostè.


Les dades personals facilitades seran tractades per COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. (en endavant “l’empresa”) amb la finalitat que hagin sigut recollides, com ara, atendre les seves peticions, resoldre les seves preguntes, la selecció i contractació d’empleats, i, pel que fa a les cookies que instal·lem si ho sol·licita o autoritza expressament, per adaptar la pàgina a les seves necessitats. A més a més, si vostè ho consenteix expressament, li enviarem comunicacions comercials per informar-vos, per mitjans electrònics o telemàtics, sobre la nostra empresa, serveis i novetats que puguin ser del seu interès.


Les dades personals es tractaran mentre siguin necessàries, útils i pertinents. Un cop finalitzada la relació, les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir les obligacions legals que corresponguin. No es prendran decisions automatitzades, i el tractament es durà a terme dins o fora de la Unió Europea, garantint en tot moment el compliment de la normativa que sigui d’aplicació. Només podran accedir a les dades personals aquells tercers a qui l’empresa estigui legalment obligada a facilitar-los, aquelles empreses a les quals se’ls hi hagi encarregat serveis de gestió interna de l’empresa. Tanmateix, les dades personals poden ser tractades per les empreses que pertanyen al grup de les quals COMSA Corporación és l’empresa capçalera.


A més a més, podrà exercitar els seus drets, entre altres, el d’accés, rectificació i cancel·lació de dades, així com el d’oposició o portabilitat de les seves dades i la revocació del consentiment per rebre comunicacions comercials, enviant una comunicació postal a Vallès, 2 de Cornellà de llobregat o electrònica a comsaservice.web@comsa.com.


En qualsevol cas, l’afectat té dret a presentar una queixa amb l’Agència Espanyola de protecció de dades en relació amb el tractament dut a terme per l’empresa. L’empresa ha designat un delegat de protecció de dades amb els quals pot contactar per correu electrònic lopd@comsa.com o per correu postal C/Viriat, 47 (CP 08014) de Barcelona.