Divisions


COMSA Service promou un manteniment multidisciplinari en tot tipus d’instal·lacions, que inclou des de l’assessorament inicial sobre les tecnologies i materials que cal utilitzar, fins a la posada en marxa i l’execució de les diferents tipologies de manteniment: normatiu, preventiu, conductiu, predictiu, correctiu, modificatiu i substitutiu. Les seves línies de negoci es complementen oferint serveis de posada en marxa d’instal·lacions, així com una assistència permanent de 24 hores els 365 dies de l’any, la qual cosa demostra una gran experiència en treballs d’adequació, reforma i/o millora. Aquests serveis s’apliquen a tot tipus d’instal·lacions: elèctriques (d’alta i baixa tensió), enllumenat exterior, mecàniques, contra incendis, equips electromèdics, instal·lacions especials, explotació de recintes, patrimoni distribuït i obra civil i oficis.