Manteniment Integral i Especialitzat


Manteniment pluridisciplinari d’instal·lacions en hospitals, grans superfícies, edificis, recintes firals, universitats, centres culturals i educatius, indústries, etc. Posada en marxa d’instal·lacions. Manteniment normatiu, preventiu i predictiu d’instal·lacions i equipaments. Conducció i control d’instal·lacions en edificis i indústries. Servei permanent de manteniment correctiu 24 hores/365 dies. Remodelacions i modificacions.

Manteniment elèctric, Alta i Baixa Tensió

– Estacions transformadores, quadres elèctrics, sistemes d’alimentació ininterrompuda, etc.

– Manteniment normatiu reglamentari.

– Manteniment preventiu (neteja, lubricació, anàlisi d’olis, verificació de funcionament, etc.).

– Termografia, mesura d’aïllament, tensió de pas i de contacte, resistència de contacte, sincronisme.

– Servei permanent d’atenció d’avaries les 24 hores. Anàlisi de la qualitat del subministrament elèctric.

Manteniment Mecànic

– Climatització, grups electrògens, calderes, fred industrial, ventilació, lampisteria, plantes de cogeneració, etc.

– Posada en marxa.

– Manteniment normatiu, preventiu i predictiu (canvi de filtres, neteja, anàlisi de legionel·la, estroboscòpia, anàlisi de vibracions, equilibratge, alineació làser, endoscòpia, etc.).

– Conducció i explotació de sales de màquines, plantes de cogeneració, calefacció i fred industrial.

– Reformes.

Manteniment de la Protecció Contra Incendis

– Detecció d’incendis (sistemes automàtics i manuals de detecció i alarma).

– Extintors i sistema d’abastament d’aigua.

– Boques d’incendi equipades (BIE) i hidratants.

– Columnes seques.

– Sistemes fixos d’extinció (ruixadors d’aigua, aigua polvoritzada, etc.).

Manteniment d’Instal·lacions Especials

– Control d’accessos, CCTV i megafonia.

– Telefonia (centraleta i telèfons).

– Xarxes de Veu i dades.

– Sistemes de producció audiovisual.

– Distribució de senyal TV-FM (antena, amplificació CATV, splits).

– Maquinària escènica. Museografia. – Teletac.

Manteniment d’Equipaments Electromèdics

– Àrees quirúrgiques, UCI, sales d’hemodinàmia i de reanimació, laboratoris, etc.

– Monitors multiparamètrics, carros d’anestèsia, respiradors, desfibril·ladors, ECG (electrocardiogrames), etc.

– Manteniment normatiu i correctiu.

– Gestió d’equips.

– Adequació de sales per a la instal·lació de nous equipaments.

Manteniment del Patrimoni Distribuït

– Mantenimiento integral, normativo, preventivo, correctivo y reformas llave en mano de locales de cadenas comerciales, sucursales bancarias y oficinas.

– Cobertura nacional.

– Centre d’atenció telefònica propi: atenció 24 h/365 dies.

– Interlocutor único con el cliente en todo el territorio, tanto para mantenimiento como para reformas.

– Acceso on-line del cliente.

Manteniment de Maquinària i Equipament de Restauració

– Hoteleria, restauració i col·lectivitats: escoles, hospitals, institucions públiques i privades i empreses.

– Fred, cocció, rentatge i auxiliars.

– Cambres i mobles frigorífics, aparells de cocció, aparells de multicocció, rentavaixelles, trens de rentatge i maquinària auxiliar.

– Manteniment normatiu, preventiu i correctiu.

– Centre d’atenció telefònica propi: atenció 24 h/365 dies.