Capacitat tècnica

Disposem dels certificats i registres homologats per organismes oficials que avalen la nostra capacitat tècnica.

Empresa de manteniment i Instal·lació inscrita en les següents activitats del Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC): RERP, REITE, REIG, REIF, RECI, REIE, RCAE i REIP2

Inscrita en el registre de l’IDAE com a Empresa de Serveis Energètics

Certificat d’empresa Proveïdora de Serveis Energètics (PSE) en la categoria màxima

ROESP: Control i prevenció de la legionel·la

Certificat d’Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades (REA)

Certificat de Classificació (Serveis i Obres)

Registre d’Instal·ladors de Telecomunicacions. Categoria A, B i D

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

UNE 50001:2011

Certificat d’empresa d’instal·lació i manteniment de sistemes de protecció contra incendis .

Certificat d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats.

Certificat d’empresa d’instal·lació, manteniment o reparació d’aparells fixos de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor.