Compromís

La premissa que ens ha portat a la situació actual ha estat el nostre compromís:

Amb els clients

Busquem la seva satisfacció, implicant-nos en les seves necessitats i proveint-los de solucions integrals, amb una millora constant de la qualitat del servei. Una gestió professional i una proximitat real que ens permeten aconseguir resultats eficients i satisfactoris.

Amb el nostre equip humà

Els proporcionem una formació constant i competent en el seu àmbit d’actuació i en potenciem el creixement professional dins de COMSA Service. Un personal competent, motivat i fidel a l’empresa és la millor garantia d’un servei de qualitat.

Amb la nostra societat

Estem compromesos amb una actuació sostenible, amb la millora de l’eficiència energètica i contribuïm en una optimització dels serveis, mitjançant el desenvolupament i l’aplicació de sistemes innovadors.