Riscos laborals

COMSA Service impulsa una política preventiva en l’àmbit de la seguretat i la salut laborals basada en la formació constant del seu personal sobre els riscos i les obligacions inherents a la seva activitat, i el subministrament de l’equipament necessari per garantir la protecció dels seus treballadors. Així mateix, a través d’anàlisis periòdiques dels diferents llocs de treball, promou mesures preventives per reforçar la seguretat dels seus col·laboradors.

Les polítiques de prevenció de COMSA Service són transversals en l’organització i tots els treballadors, en el desenvolupament de les seves funcions, assumeixen de manera efectiva responsabilitats en matèria de salut laboral.