Enginyeria de manteniment

COMSA Service desenvolupa sistemes informàtics multiplataforma i adaptables a diferents suports per a la gestió assistida de les tasques de conservació, en línia amb els sistemes existents de telegestió i de control centralitzat de les instal·lacions.

També realitza auditories tècniques per al diagnòstic de les instal·lacions i la seva adequació a la normativa, auditories energètiques que inclouen estudis sobre el consum, la qualitat i l’eficiència del sistema, així com estudis de viabilitat per a la definició i implementació de projectes.

GMAO (IMAN)

– IMAN és una aplicació informàtica pròpia per a la Gestió de Manteniment Assistit per Ordinador (GMAO), desenvolupada pel departament informàtic de COMSA Service.

– Opera en multiplataforma, és intuïtiu i fàcil d’utilitzar.

– Accés a les sol·licituds dels usuaris via web.

– Tecnologies d’accés: WEB, PDA, SMS, etc.

– Incorpora un enllaç amb els sistemes de telegestió i de control centralitzat de les instal·lacions.

Auditories Tècniques

– Inventari de les instal·lacions.

– Diagnòstic de l’estat dels equips.

– Adequació a la normativa de les instal·lacions.

– Anàlisi dels programes de manteniment.

– Propostes valorades de reforma.

– Elaboració de programes de manteniment personalitzats.

Auditories Energètiques

– Inventari d’equips consumidors.

– Estudis de corbes de càrrega i tendències de consum.

– Control de Qualitat de l’Energia.

– Anàlisi dels contractes dels subministraments energètics.

– Eficiències del sistema.

– Explotació per usuaris.

– Certificació energètica.

Estudis de Viabilitat de Projectes de Serveis Energètics

– Sol·licitud i recopilació d’informació.


– Diagnòstic energètic.


– Avaluació d’estalvis.


– Pla d’inversions i anàlisi financera.


– Pla de negoci.


– “Contracte de compliment”.


– Definició i implementació del projecte.


– Durada i seguiment del projecte.